Projekti

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on luoda 3D-mallinnuksella www-ympäristöön virtuaalinen Viipurin kaupunki sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939 suomalaisena kaupunkina. Lähdeaineistona ovat intendentti Juha Lankisen asema- ja julkisivupiirustukset jokaisesta Viipurin keskustan korttelista, jotka hän on tehnyt Viipurin pienoismallia varten, sekä hänen kokoelmastaan olevat valokuvat. Juha Lankisen suunnittelema Viipurin kaupungin pienoismalli, jossa on yli 3500 rakennusta, sijaitsee Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa. Pienoismallia varten on tehty topografikartta, jossa on korkeuskäyrät, asemapiirustus, rakennusten julkisivut, leikkauspiirustuksia sekä kaaviot, joista selviää rakennusten värit. Piirustukset, joita on noin 1400, ovat mittakaavassa 1:500. Lisäksi kaupungista on käytössä tuhansia valokuvia ja videomateriaalia.

Tavoitteena on opettaa opiskelijat 3D-mallintamiseen, koska tuotemallintaminen rakennusprosessin eri vaiheissa kehittyy osaksi rakentamista. Projektin tavoitteena on myös luoda toimintamalli prosessista, jonka avulla tallennetaan rakennushistoriallista ja -kulttuurista tietoa sähköisessä muodossa hyödyntäen 3D-mallinnusta. Tieto arkistoidaan niin, että se on tulevaisuudessa käytettävissä. Projektin www-sivuille on intendentti Juha Lankinen etsinyt Viipurin historian ainutlaatuisesta aarrearkustaan kunkin rakennuksen historiatiedot.

Työ tehdään 3D-mallinnusta hyödyntäen internetiin. Projektin www-sivut ovat olleet suositut; VirtuaaliViipurin sivuilla on ollut yli miljoona kävijää. Lopullisena tavoitteena on, että kaupungin kaduilla liikutaan katutasolla, lähempänä olevat kohteet tarkkoja. VirtuaaliViipuriin pyritään saamaan elämää liikkuvien ihmisten, autojen, raitiovaunujen, jne muodossa. Projektin toteutusvaiheen aikana selvitetään vapaata liikkumista kaupungissa.

Hanke on luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja opetuksen kehittämishanke, jossa tutkimus on luonteeltaan soveltavaa tutkimusta. Kehityksellinen osuus on tutkimukseen perustuva opiskelijalähtöinen käytännön toteutus Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Opetuksellinen osuus sisältää opiskelijoiden osallistumisen VirtuaaliViipurin mallintamiseen projektitöiden, opinnäytetöiden ja ohjatun työharjoittelun puitteissa.

Hankkeen aikataulu

Hankeselvitys on tehty vuonna 2003. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutusaikataulu 2004 - 2011, joka on perustunut tehtyyn kustannusarvioon ja opiskelijarekrytoinnin onnistumiseen. Vuonna 2012 on alkanut hankkeen toinen vaihe, jonka aikana sivustoa kehitetään edelleen resurssien puitteissa.