Projekti

Kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda 3D-mallinnuksella www-ympäristöön virtuaalinen Viipurin kaupunki sellaisena kuin se oli syyskuussa 1939 suomalaisena kaupunkina. Lähdeaineistona on ollut intendentti Juha Lankisen asema- ja julkisivupiirustukset jokaisesta Viipurin keskustan korttelista, jotka hän oli laatinut Viipurin pienoismallia varten sekä hänen kokoelmassaan olleet valokuvat. Juha Lankisen suunnittelema Viipurin kaupungin pienoismalli, jossa on yli 3500 rakennusta, sijaitsee Etelä-Karjalan museossa Lappeenrannassa. Pienoismallia varten Lankinen oli tehnyt topografikartan, jossa on korkeuskäyrät, asemapiirustus, rakennusten julkisivut, leikkauspiirustuksia sekä julkisivukaaviot, joista käy ilmi rakennusten värit. Piirustukset, joita on kaikkiaan noin 1400 kappaletta, ovat mittakaavassa 1:500. Lisäksi kaupungista on ollut käytössä tuhansia valokuvia ja videomateriaalia.

Tavoitteena on ollut opettaa opiskelijat 3D-mallintamiseen, koska tuote- ja tietomallintaminen rakennusprosessin eri vaiheissa on kehittynyt osaksi rakentamista. Projektin tavoitteena on ollut myös luoda toimintamalli prosessista, jonka avulla tallennetaan rakennushistoriallista ja – kulttuurista tietoa sähköisessä muodossa hyödyntäen 3D-mallintamista. Projektin www-sivuille intendentti Juha Lankinen etsi Viipurin historian ainutlaatuisesta aarrearkustaan kunkin rakennuksen historiatiedot. Tieto on arkistoitu niin, että se on tulevaisuudessa käytettävissä.

Työ on tehty 3D-mallinnusta hyödyntäen internetiin. Kaupungin kaduilla liikutaan katutasolla, lähempänä olevat kohteet tarkkoja. Kaupunkiin on rakennettu äänimaisemaa. Projektin toteutusvaiheen aikana on selvitetty vapaata liikkumista kaupungissa.

Hanke on ollut luonteeltaan tutkimus-, kehitys- ja opetuksen kehittämishanke, jossa tutkimus on ollut luonteeltaan soveltavaa tutkimusta. Kehityksellinen osuus on ollut tutkimukseen perustuva opiskelijalähtöinen käytännön toteutus Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opetuksellinen osuus on sisältänyt opiskelijoiden osallistumisen tekemällä VirtuaaliViipurin mallintamista ja visualisointia ohjatun työharjoittelun lisäksi projektitöiden ja opinnäytetöiden puitteissa.

Hankkeen aikataulu

Hankeselvitys on tehty vuonna 2003. Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutusaika oli 2004 – 2011, joka perustui tehtyyn kustannusarvioon ja opiskelijarekrytoinnin onnistumiseen. Hanketta jatkettiin vuodesta 2012 alkaen mallinnus- ja visualisointityöllä, maastoon istuttamisella ja www-sivujen kehitystyöllä, jotka ovat olleet projektin toista vaihetta. Projektin toinen vaihe saatiin valmiiksi kesän 2022 aikana ja projektin sivusto jää Tampereen korkeakouluyhteisön tuni-palvelimelle yleisön nähtäville