Projekt

Popis

Hlavním cílem projektu je vytvořit 3D model města Viipuri ze září roku 1939, kdy ještě patřilo Finsku, ve webovém rozhraní. Jako výchozí materiál je použito plánů intendanta Juhy Lankinena a vyvýšení každého bloku v centru Viipuri. Juha Lankinen toto vytvořil pro přesný model Viipuri. Další zdroje zahrnovaly fotografie z jeho sbírek. Přesný model Viipuri, navržený Juhou Lankinenem, se skládá z více než 3500 budov a je umístěn v Jihokarelskému muzeu v Lappeenrantě. Byla vytvořena topografická mapa pro přesný model znázorňující vrstevnice, městský plán, fasády budov, příčné řezy stejně jako schéma zobrazující barvy budov. Pro zhruba asi 1400 budov je použito měřítko 1:500. Jsou zde také dostupné tisíce fotografií a videomateriálů o městu.

Cílem je naučit studenty používat 3D modelování a také je stále častěji používáno modelování produktu během různých fází konstrukčního procesu. Dalším cílem je vytvořit operační model procesu používaného k uchovávání historicky a kulturně významných stavebních informací v elektronickém formátu využívajícím 3D modelování. Informace jsou zachovány, proto mohou být využity v budoucnosti. Z této truhly bohatství viipurské historie vyhledal intendant Juha Lankinen historická data každé z budov, aby mohla být přidána na webovou stránku.

3D modely jsou zveřejněny na internetu. Závěrečným cílem je vytvořit město, kde se budou moci uživatelé pohybovat po ulicích. Ve VirtualViipiri by se měl normálně odehrávat život ve formě pohybujících se lidí, aut, tramvají atd. Období realizace projektu slouží k odzkoušení volného pohybu ve městě.

Projekt je rozvojovým projektem výzkumu, vývoje a výuky, kde je povaha výzkumu vhodným výzkumem. Rozvojovou částí je výzkum založený na praktické implementaci prováděné studenty Tampere University of Applied Sciences.

Výuková část zahrnuje účast studentů na modelování VirtualViiipuri v souvislosti s prací na projektu, diplomovou prací a řízenou praktickou přípravou.

Časový plán projektu

Realizační studie byla vytvořena v roce 2003. Doba implementace první části projektu mezi lety 2004-2011je založena na vytvoření přibližného rozpočtu a na postupném náboru studentů.