Projekt

Opis

Głównym celem projektu jest stworzenie trójwymiarowego modelu miasta Viipuri z listopada 1939 roku, kiedy ciągle znajdowało się ono w granicach Finlandii. Materiałami źródłowymi projektu są plany miasta oraz rysunki elewacji każdego budynku znajdującego się w centrum miasta, które wykonał Juha Lankinen, dla makiety miasta - ta miniatura Viipuri składa się z ponad 3500 budynków, obecnie można ją oglądać w Muzeum Południowej Karelii w Lappeenrancie. Autor wykonał około 1400 rysunków w skali 1:500. Innym materiałem źródłowym są fotografie z kolekcji Juhy Lankinena oraz materiały wideo.

Tworząc projekt, chcemy wykreować przestrzeń, gdzie materiały dotyczące kultury i historii Viipuri mogą być przechowywane w postaci trójwymiarowego modelu. Informacje te będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości.

Trójwymiarowe efekty naszej pracy są publikowane w internecie, na nośnikach CD, DVD i innych mediach. Chcemy, aby w przyszłości, użytkownicy Wirtualnego Viipuri mogli swobodnie poruszać się po ulicach miasta. Miasto powinno tętnić życiem, w różnych formach: przechodniów, przejeżdżających samochodów, mknących tramwajów itd.

Część naukowa projektu obejmuje udział studentów w modelowaniu Wirtualnego Viipuri w ramach ćwiczeń, prac projektowych czy prac magisterskich. Rozwój projektu jest oparty właśnie na budowie oraz implementacji modeli.

Terminarz projektu

W 2003 roku wykonano stadium wykonalności projektu. Implementacja pierwszego etapu projektu rozpoczęła się w 2004 roku. Przewidywany koniec pierwszego etapu przypada na rok 2011.