Project

Beschrijving

Het hoofddoel van dit project is om een 3D model te maken van Viipuri, zoals het was in September 1939, toen het nog een Finse stad was. Als bronmateriaal zijn gebruikt, de stads- en architecturale plannen van Viipuri, waarvan de heer Juha Lankinen beheerder is. Juha Lankinen heeft deze plannen ontworpen voor het gebruik van een schaalmodel van Viipuri. Andere gebruikte bronnen zijn foto’s uit de collectie van Juha Lankinena. Het schaalmodel dat door de heer Lankinena is ontworpen bestaat uit meer dan 3500 gebouwen, dit schaalmodel is te bezichtigen in het South-Karelia museum te Lappeenranta. Er is een topografische map gemaakt waarop de volgende elementen te zien zijn: hoogteverschillen, het stadsplan, de voorkant van de gebouwen, de binnenkant van de gebouwen evenals de kleuren van de gebouwen.

Het doel hiervan is de studenten 3D modellen te leren maken, aangezien product modelleren tijdens de verschillende stages van het bouwproces steeds vaker wordt gedaan. Een ander doel is, om een operationeel model te maken van het proces dat gebruikt wordt om historische en culturele informatie op te slaan, in een elektronisch formaat aan de hand van 3D modellering. Deze informatie wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Beheerder Juha Lankinen heeft de historische data van elk gebouw opgezocht uit zijn historische collectie van Viipuri, om de data op de website te plaatsen.

De 3D modellen zijn gepubliceerd op internet. Het uiteindelijke doel is om een virtuele omgeving van de stad Viipuri te hebben, waarbij men virtueel door de straten kan lopen en in kan zoomen voor meer details. Men wil het levendig maken door in virtueel Viipuri mensen, auto’s, trams etc te laten bewegen. De implementatieperiode van het project wordt gebruikt om vrije beweging in de stad mogelijk te maken.

Het project is een project van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs waarbij de aard van onderzoek toepasbaar is. Het ontwikkelingsgedeelte van het project, is de op onderzoek gebaseerde praktische implementatie, die uitgevoerd wordt door de studenten van Tampere University of Applied Sciences.

Het onderwijs gedeelte omvat het participeren van de studenten bij het modelleren van VirtualViipuri in de context van projectwerk, afstudeeropdrachten en praktische training onder begeleiding.

Schema van het project

Het haalbaarheidsonderzoek werd uitgevoerd in 2003. De implementatieperiode van het eerste gedeelte van het project is 2004-2011, gebaseerd op de geschatte kosten en de mate van succes bij het werven van studenten.