Projekt

Popis

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť 3D model mesta Vyborg tak, ako vyzeralo v Septembri 1939 keď ešte patrilo Fínsku. Ako podklad slúžia podrobné plány mesta ktoré spracoval intendant Juha Lankinen. Ďalším prameňom sú fotografie z jeho zbierky. Zmenšený model, ktorý Juha Jankinen vytvoril podľa svojich plánov obsahuje viac ako 3500 budov a nachádza sa v meste Lappeenranta v Južnej Karélii. Topografická mapa vytvorená kvôli modelu zobrazuje vrstevnice nadmorskej výšky, plán mesta, fasády budov, chodníky a takisto aj tabuľku s farbami náterov budov. Tiež máme k dispozícii asi 1400 kresieb v mierke 1:500 a mnoho fotografií a filmového materiálu.

Cieľom je naučiť študentov tvoriť kvalitné 3D modely, keďže v priemyselnej praxi sa čoraz častejšie pred tvorbou výrobku spracuje najprv jeho model. Ďalším cieľom je vytvoriť šablónu postupu, pri ktorom sa historicky a spoločensky cenné údaje uchovávajú v podobe 3D modelu. Takto možno postup úspešne opakovať aj v budúcnosti. Intendant Juha Lankinen vyhľadal a sprístupnil cenné údaje o každej budove, aby sme ju mohli sprístupniť na týchto stránkach.

Naším hlavným cieľom je umožniť užívateľovi pohyb na úrovni ulice, s čo najpodrobnejším zobrazením jednotlivých detailov. Mal by pribudnúť aj skutočný život v rámci mesta: jazdiace autá a električky, prechádzajúci sa ľudia, pobiehajúce psy a lezúce bzdochy. Na testovaní voľného pohybu po meste sa pracuje počas implementačnej doby.

Tento projekt je kombinuje výskum, vývoj a vzdelávací prvok. Na skúmaní histórie sa zakladá vývoj v 3D prostredí a cez toto všetko sa ako červený nitka tiahne prvok vzdelávací, či už ide o praktické cvičenia, projekt alebo diplomovú prácu, ktorý k novým obzorom posúva študentov Univerzity Aplikovaných Vied Tampere, TAMK.

Priebeh projektu

Výskum zrealizovateľnosti prebehol v roku 2003, implementačná doba prvej časti projektu bola stanovená na obdobie 2004-2011. Táto doba je odhadnutá na základe predpokladaného záujmu študentov a ich usilovnosti.