Projekt

Kujundus

Kavandi peaeesmärk on luua 3D-modelleerimine www-ümbruskonda virtuaalne Viiburi linn sellisena kui see oli sebtembris 1939 soome linnana. Lähtematerjalina on intendant Juha Lankise asendi- ja esiküljejoonistused iga Viiburi keskuse kvartalist, mida tema on teinud Viiburi pisimudeli jaoks, ning pildid tema kollektsioonist. Juha Lankise planeering Viiburi linna pisimudelist, kus on üle 3500 ehitise, asub Lõuna-Karjala muuseumis Lappeenrannas. Pisimudeli jaoks on tehtud topograafiline kaart, kus on körguskaared, asendijoonistus, ehitiste esiküljed, joonistuslõikes ning skeemid, millest selguvad ehitiste värvid. Joonistused, mida on umbes 1400, on mõõteskeemis 1:500. Lisaks linnast on kasutusel tuhandeid fotosid ja videomaterjaale.

Eesmärk on hiljem õpetada öpilastele kõne all olev modeleerimine, kus toote modelleerimine kujuneb ehitusprotsessi eri faasides osaks ehitamist. Projekti teine eesmärk on luua teenistusemudel protsessist, mille abil salvestatakse informatiooni ehitusajaloost ja –kultuurist. Mudel salvestatakse elektroonilisel moel kasutades ära 3D-modelleerimist. Infomatsioon pannakse arhiivi nii, et seda võib tulevikus kasutada. Projekti www-ümbruskonda on intendant Juha Lankinen otsinud Viiburi ajaloo ainulaadsest aartekirstust iga ühe ehitise ajalooteadmikud.

Töö tehakse 3D-modelleerimise abil internetti. Lõpliku eesmärgina on, et linnas liikutakse tänavatel, ja sealt on võimalik minna vaatama tänavate ääres olevaid objekte täpsemalt. Virtuaalsesse Viiburisse püritakse saada elu liikuvate inimeste, autode, trammide, jne kujul. Projekti teostamise ajal selgitatakse vabat liikumist linnas.

See projekt on uurimus-, evolutsiooni- ja õpetuse arendusprojekt, kus uurimus on iseloomult rakenduslik uuring. Evolutsiooniline osa on uuringusse põhinev õpilaskeskne praktikaline teostus Tampere rakenduslikus kõrgkoolis.

Arendusprojekti õpetuse osas õpilased on osalisena Virtuaalse Viiburi modeleerimise projektitööde tegemisel, samuti nad teevad lõputöid ja käivad juhendatul praktikal.

Projekti Tähtaeg

Projektiselgitus on tehtud aastal 2003. Projekti esimeses vahes teostusperiood 2004 – 2011on põhinenud kulude ligikaudsele hinnangule ja õpilaste rekruteerimise õnnestumisele.