Mapa

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Settings
Mode
Default
Original
Modeling map
ScaleOFF
CompassOFF
Markers
Zabytki
Panoramas
Lankinen stories
Taxi ranks
None

Instrukcje

Możesz zwiedzić działkę lub dzielnicę, klikając na nie na mapie. Gdy kursor myszy jest nad działką, możesz zobaczyć jej nazwę i spis okolicznych ulic wyświetlone poniżej mapy. Mapa może być powiększona za pomocą kółka myszy, używając ikon, lub klikając dwukrotnie na mapę. Mapa może być przeciągnięta do nowej lokalizacji przy użyciu prawego lub lewego przycisku myszy lub ikon. Ikony są wyjaśnione poniżej.

Ikony

  • Ukrywa / pokazuje pinezki z atrakcjami na mapie.
  • Przeciąga mapę do nowej lokalizacji (zawiera cztery mniejsze przyciski).
  • Oddala mapę.
  • Przybliża mapę.
  • Wchodzi / wychodzi z trybu wyświetlania pełnoekranowego.