Mapa

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Settings
Mode
Default
Original
Modeling map
ScaleOFF
CompassOFF
Markers
Památky
Panoramas
Lankinen stories
Taxi ranks
None

Instrukce

Kliknutím na vybranou oblast ji můžete dále prozkoumat. Podržením myši na určité oblasti zobrazíte její jméno a ulice, které ji obklopují. Mapu můžete přiblížit kolečkem myši, pomocí ikon pod mapou nebo dvojitým kliknutím na mapu. Mapu můžete posouvat podržením levého či pravého tlačítka myši nebo pomocí ikon pod mapou. Ikony jsou vysvětleny níže.

Ikony

  • Zobrazí/vypne ukazatele zájmových bodů na mapě.
  • Posouvá mapu (obsahuje 4 tlačítka).
  • Oddálí mapu.
  • Přiblíží mapu.
  • Zobrazí/vypne režim celé obrazovky.