Kiesilän ja Räikkölän kaupunginosat

Pääasiassa alue oli laidunmaata aina 1800-luvun loppupuolelle asti, jolloin kaupunki osti suuria maa-alueita Kiesilän ja Maaskolan seuduilta. Asutusta oli vielä vähän 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja se oli enimmäkseen keskittynyt Pietarintien tuntumaan. Kiesilän ja Räikkölän alueet liitettiin kaupunkiin 1928, jolloin uusia, kaavoitettuja tontteja ryhdyttiin nopeasti rakentamaan. Kaavoitustyötä tehtiin asemakaava-arkkitehti Otto-Iivari Meurmanin toimesta nopeaan tahtiin, jotta alueet saataisiin nopeasti liitettyä vesi-, viemäri-, sähkö- ja katuverkostoihin.

Kiesilän ja Räikkölän alueella järjestettiin Viipurin maatalousnäyttely vuonna 1932. Näyttelyä varten tehtiin kaikki rakennukset ja muut rakenteet. Alueella sijaitsi myös Yleisradio Oy:n Viipurin aseman radioantenni ja lähetysasema. Asema aloitti radiolähetykset 1.6.1931 ja sen teho oli 10 kW, aallon pituus oli 569,3 metriä.