Käremäki linnaosa

Käremäen asutus ja alue syntyi 1900-luvun alussa ns. Dippelin ja Mansikan maille. Vielä vuonna 1915 taloja oli vain muutamia, mutta Suomen itsenäistymisen jälkeen asutus lisääntyi nopeasti. Vanha Koiviston maantie kulki kapeana halki ahtaan asutuksen aiheuttaen liikenteellisiä vaikeuksia. Niinpä Johannekseen ja Koivistolle aloitettiin rakentaa uutta tietä, joka olisi yhtynyt katuverkkoon Valtakadun länsipäässä, mutta tien rakennustyö siltoineen jäi kesken marraskuussa 1939. Käremäki oli liitetty Viipurin kaupunkiin 1924.

Käremäellä sijaitsi mm. Kelkkalan Puusepäntehdas Oy, Autokoritehdas, Kotelotehdas Oy, Höylä- ja Sahatavara Oy Kurki ka Kumpp., Leipomo P. Smand, L. Kettusen Auto- ja konekorjaamo sekä Puutyövalmistamo R. Karukoski.