Neitsytniemi linnaosa

Neitsytniemi kuului Viipurin kaupunkiin jo 1700-luvulla. Vanhimmat tiedot asutuksesta olivat 1730-luvulta, jolloin Siikaniemen linnoituksen rakentamisen takia alueella olleet asukkaat joutuivat siirtymään muualle. Vuoden 1738 kartassa esiintyy muutama rakennus. Suurempi muuttoliike Neitsytniemelle tapahtui 1750-luvun jälkeen, jolloin sinne muodostettiin uusia tontteja. Sotilastarkoitukseen varattiin alueen pohjoisosa, jonne perustettiin sotilassairaala 1790-luvulla. 1790-luvun kartoissa alue on kokonaan tontitettu ja asuttu.

Neitsytniemellä sijaitsi vuonna 1931 valmistunut Viipurin sotilassairaala, Armeijakunnan Kenttätykistörykmentti 2, Armeijakunnan Ilmatorjuntarykmentti, Viipurin Sotilasapteekki, Neitsytniemen Apteekki ja Paperijalostustehdas Oy:n tehdas.